Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

43

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2015-06

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Mironowicz Eugeniusz (redaktor naczelny), Michaluk Dorota (zastępca redaktora, sekretarz redakcji), Liedke Marzena (zastępca redaktora), Łatyszonek Oleg, Łuba Witalis (red. językowy), Iwaniuk Jarosław (red. strony internetowej), Iwaniuk Sławomir, Ocytko M

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 272 s.

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2015 by Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1509.], [1510.]; EEDC — [3510]

Дадатковая даведка: Rada naukowa: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz (Toruń), prof. Eriks Jekabsons (Ryga), prof. dr hab. Jan Jurkiewicz (Poznań), prof. dr hab. Ryhor Łaźko (Homel), prof. dr David Marples (Edmonton), prof. dr Rimantas Miknys (Wilno), prof. dr Mathias Niendorf (Greifswald), doc. dr Siarhiej Tokć (Grodno), prof. Barbara Törnquist-Plewa (Lund), dr Per Rudling (Lund), prof. dr hab. Zachar Szybieka (Mińsk), prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Warszawa); Recenzenci: dr Adam Bobryk, prof. dr hab. Jarosław Dumanowski, dr Tadeusz Gawin, prof. dr hab. Mirosław Golon, prof. dr hab. Bohdan Halczak, dr hab. Walancin Hołubief, prof. dr hab. Tomasz Kempa, dr Lila Kowkiel, dr doc. Luba Kozik, prof. dr hab. Alaksandr Kraücewicz, dr Rafał Majewski, prof. dr hab. Siarhiej Nowikaü, dr hab. Siarhiej Piwawarczyk, dr Jolita Sarceviciene, dr Beata Słobodzian, prof. dr hab. Uładzimir Snapkoǔski, dr hab. Alaksandr Wabiszczewicz, prof. dr hab. Wiktor Watel, dr Anatol Wialiki

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków polsko-litewskich na zasadach, które nie uszczuplały prerogatyw i dominacji strony polskiej nad litewską. Była to sytuacja niewątpliwie korzystna dla możnowładztwa polskiego, które solidarnie występowało wobec roszczeń koronacyjnych wysuniętych ze strony Litwinów. (Krzysztof Osiński, Przejęcie stolca wielkoksiążęcego przez Świdrygiełłę. Próba rekonstrukcji wydarzeń do końca 1430 roku, fragment)

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Увесь нумар у адным файле

Зьмест

In memoriam: Władysław Andrzej Serczyk (23 VII 1935 — 5 I 2014)

Buczyło Andrzej, Uposażenie ziemskie parafii unickich na przykładzie cerkwi brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w świetle wizytacji z lat 1725-1727

Cichoracki Piotr, Ostatnie lata działalności KPZB (1935-1938). Przypadek Polesia

Czachor Rafał, Pavel Usov, Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautorytarnego na Białorusi w latach 1994-2010, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, ss. 356. (recenzja)

Dmitruk Stefan, Wspomnienia o powrocie z bieżeństwa w 1923 r. mieszkańca wsi Wilanowo

Lewandowski Piotr, Walerij Karbalewicz, Aleksandr Łukaszenko. Portret polityczny, tłum. Kamil Kłysiński, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2013, ss. 196. (recenzja)

Mironowicz Antoni, Parafia św. Eliasza w Dojlidach do 1939 roku

Mironowicz Eugeniusz, Piotr Cichoracki, Województwo poleskie 1921-1939. Z dziejów politycznych, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2014, ss. 478. (recenzja)

Osiński Krzysztof, Przejęcie stolca wielkoksiążęcego przez Świdrygiełłę. Próba rekonstrukcji wydarzeń do końca 1430 roku

Pawluczuk Urszula, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych, opr. Antoni Mironowicz, Białystok 2014, wyd. „Libra”, ss. 392. (recenzja)

Siemaszko Aleksander, Uwagi do artykułów Antoniego Mironowicza i Piotra Chomika w numerze 41 „Białoruskich Zeszytów Historycznych” (recenzja)

Sikorska-Kulesza Jolanta, Zbigniew Jędrychowski, Teatra grodzieńskie 1784-1864, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 504; il. (recenzja)

Wójciuk Michał Tomasz, Sejmik piński w oczach szlachty w XVIII wieku

Беленькая Лилия, Зингер Борис, Из истории становления еврейской диаспоры в независимой Беларуси. Постановка проблемы

Гарматны Віталь, Правядзенне камасацыі на тэрыторыі Віленскага ваяводства ў 1921-1939 гг.

Макарэвіч Віталь, „Цяжкі разбор” — фармаванне і рэалі-зацыя палітыкі „разбору” шляхты ў беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх губернях Расійскай імперыі ў 1796-1811 гг.

Пушкін Ігар, Самавызначэнне беларусаў у Магілёве падчас Першай сусветнай вайны