Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

45

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2016-06

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Mironowicz Eugeniusz (red. nacz.), Michaluk Dorota (z-ca red. nacz.), Liedke Marzena (z-a red. nacz.), Tomasz Błaszczak (sekretarz red.), Łatyszonek Oleg, Łuba Witalis (red. językowy), Iwaniuk Jarosław (internet), Iwaniuk Sławomir, Ocytko Małgorzata

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 272 s.

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2016 by Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1513.], [1514.]

Дадатковая даведка: Rada naukowa: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz (Toruń), prof. Eriks Jekabsons (Ryga), prof. dr hab. Jan Jurkiewicz (Poznań), prof. dr hab. Ryhor Łaźko (Homel), prof. dr David Marples (Edmonton), prof. dr Rimantas Miknys (Wilno), prof. dr Mathias Niendorf (Greifswald), doc. dr Siarhiej Tokć (Grodno), prof. Barbara Törnquist-Plewa (Lund), dr Per Rudling (Lund), prof. dr hab. Zachar Szybieka (Mińsk), prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Warszawa); Recenzenci: dr Adam Bobryk, prof. dr hab. Jarosław Dumanowski, dr Tadeusz Gawin, prof. dr hab. Mirosław Golon, prof. dr hab. Bohdan Halczak, dr hab. Walancin Hołubief, prof. dr hab. Tomasz Kempa, dr Lila Kowkiel, dr doc. Luba Kozik, prof. dr hab. Alaksandr Kraücewicz, dr Rafał Majewski, prof. dr hab. Siarhiej Nowikaü, dr hab. Siarhiej Piwawarczyk, dr Jolita Sarceviciene, dr Beata Słobodzian, prof. dr hab. Uładzimir Snapkoǔski, dr hab. Alaksandr Wabiszczewicz, prof. dr hab. Wiktor Watel, dr Anatol Wialiki

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim wartościom kronikarz hołdował i próbował uzewnętrznić w swoim wykładzie dziejów narodu, a najmłodszy brat Jagiełły był kompletnym zaprzeczeniem tego obrazu, zatem był piętnowany i przedstawiony w pejoratywnym świetle przez kanonika krakowskiego. (Krzysztof Osiński, Rządy wielkoksiążęce Świdrygiełły w latach 1430-1432, fragment)

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Увесь нумар у адным файле

Зьмест

Czerep Stanisław, Bieżeńcy z Królestwa Polskiego i guberni grodzieńskiej w Piotrogrodzie — stan na 29 lutego (12 marca) 1916 r.

Kotkowicz Eryk, Recenzja: „Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku”, Ciechanowiec 2-3 czerwca 2016

Liedke Marzena, In memoriam: Profesor Stanisław Alexandrowicz (1931-2015). Historyk kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego, badacz dziejów Podlasia, nauczyciel akademicki

Mironowicz Antoni, In memoriam: Ojciec Grzegorz Sosna (30 kwietnia 1939 - 6 stycznia 2016)

Mironowicz Eugeniusz, Republika Białoruś — Chińska Republika Ludowa. Ćwierć wieku „konstruktywnego partnerstwa”

Miszewski Dariusz, Białoruska Deklaracja do Rządu Polskiego z 1942 roku

Orciuch Marek, Obraz bieżeństwa w prasie międzywojennej i dzisiejszych mediach

Osiński Krzysztof, Rządy wielkoksiążęce Świdrygiełły w latach 1430-1432

Беленькая Лилия, Зингер Борис, Белорусское еврейство в 1960-1967 гг. Портрет в интерьере

Калиновский Антон, Отношение между Украиной и Беларусью между двумя украинскими революциями (2004-2014 годы)

Карнялюк Віталь, Бежанства Першай сусветнай вайны: занатаваная памяць

Карнялюк Віталь, Наступствы бежанства Першай сусветнай вайны для жыхароў Гродзеншчыны

Козік Любоў, Recenzja: Wojciech Śleszyński, Województwo poleskie, Kraków 2014, ss. 336.

Козік Любоў, Праблема бежанства ў гады Першай сусветнай вайны ў абагульняючых выданнях па гісторыі Беларусі (1991-2015 гг.)

Міхальчук Ганна, Новы спіс агульнадзяржаўнага лета-пісання Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойц-кага і яго суадносіны з „Хронікай Быхаўца”

Сліж Наталля, Гарадзенскі войтаўска-лаўніцкі суд (16381644 гг.): суадносіны судовай практыкі з магдэбургскім правам

Сыцько Кірыл, Паміж цывільным і рэлігійным: да пытання адлюстравання гістарычнай рэальнасці ў наратыўных крыніцах 30-х гг. ХХ ст. (на прыкладзе крыніц па гісторыі Лідскага дэканата)