Pogranicze, Tom IX

Pogranicze

Studia społeczne

Tom IX

Jerzy J. Smolicz Is mono-cultural nation-state out of date? # Barbara Krawczyk Między Styrem a Konopielką. Moje wojenne dzieciństwo # Lilianna Kiejzik Samotność aksjologiczna kobiet po otwarciu granic byłego ZSRR. Przyczynek do problemu # Dorota Konopka Obraz bezrobocia w województwie białostockim w latach 1990-1998 # Barbara Cieślińska Interpretacja migracji zagranicznych w perspektywie pogranicza # Wojciech Jócz Edukatorzy profilaktyk... More »


Pogranicze, Tom XI

Pogranicze

Studia społeczne

Tom XI

Kazimierz Krzysztofek - CO DALEJ Z NARODEM? # Andrzej Sadowski - TWORZENIE SIĘ NOWEGO ŁADU INSTYTUCJONALNEGO NA WSCHODNIM POGRANICZU. ZARYS KONCEPCJI BADAWCZEJ # Piotr I. Smirnow - CYWILIZACJA SŁUŻBY DOMOWEJ I CYWILIZACJA RYNKOWA ANALIZA PORÓWNAWCZA # Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik - OTWARTOŚĆ NA WIELOKULTUROWOŚĆ NA PRZYKŁADZIE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI PO 1989 ROKU # Beata Borawska - BARIERY AWANSU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY W... More »


Pogranicze, Tom XII

Pogranicze

Studia społeczne

Tom XII

MARCIN DĘBICKI, POLSKIE POGRANICZA: ODZWIERCIEDLENIE CYWILIZACYJNEGO ZAAWANSOWANIA PAŃSTWA CZY OBSZARY SPECYFICZNE? # KAZIMIERZ URBAN, KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ. KILKA UWAG O JEGO STANIE POSIADANIA # MAREK BARWIŃSKI, STRUKTURA NARODOWOŚCIOWA I JĘZYKOWA MIESZKAŃCÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ TERENOWYCH I NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO # KATARZYNA WINI... More »


Pogranicze, Tom X

Pogranicze

Studia społeczne

Tom X

Kategoria "pogranicze" może być traktowana w trzech podstawowych znaczeniach. Po pierwsze obejmuje ona obszar, terytorium, na którym realizuje się określony typ współżycia dwóch lub więcej grup etniczno-kulturowych. W czasach, kiedy podziały i odrębności terytorialne łączą się z układami państwowymi, pogranicze w tym znaczeniu odnosi się do państwa i obejmuje obszary nadgraniczne, obszary położone na obrzeżach państwa, z całokształtem w... More »


Pogranicze

Pogranicze

Studia społeczne

W roku 2008 obchodzimy święto 10-lecia funkcjonowania Instytutu Socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz równoległego uruchomienia socjologii jako magisterskiego kierunku studiów. Instytut Socjologii został powołany 1 czerwca 1998 roku na ówczesnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Białymstoku, a od 1 września 1999 roku funkcjonuje w strukturze Wydziału Historyczno-Socjologicznego. W listopa... More »


Maroszek Józef, Pogranicze Litwy i Karony w planach króla Zygmunta Augusta

Pogranicze Litwy i Karony w planach króla Zyg...

Z historii dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią

Maroszek Józef

Rzeczpospolita złotego wieku od dawna przykuwała uwagę badaczy. Pokolenia historyków zajmowało się wyjaśnienie podstaw potegi ówczesnego państwa - wewnętrznego ładu i międzynarodowego znaczenia. Odzwierciedleniem tych zainteresowań jest bogata literatura historyczna. Duża jej część porusza problemy panowania Zygmunta Augusta. More »


Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie

Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie

Źródła historyczne - stan badań

Polish-Lithuanian-Belarusian Border Relations: Historical Records, Progress of Research The first volume of publications under the general title "The Shared Legacy of Northeastern Territories of Former Rzeczpospolita" features documents closely connected with original ethnic areas of present-day Poland, Lithuania and Belarus currently located beyond these countries' borders. It saw the light as a result of an effort by historians to ... More »


Polacy - Sowieci - Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939-1941

Polacy - Sowieci - Żydzi w regionie łomżyński...

Dokumenty Radzieckie

W tym tomie publikujemy radzieckie źródła, wytworzone przez główne instytucje radzieckiego systemu, zarówno centralne (Moskwa, Mińsk), jak i terenowe (kierownictwa obwodu białostockiego i rejonów regionu łomżyńskiego). Większość dokumentów to dokumenty prowieniencji partyjnej i władz bezpieczeństwa (NKWD i NKGB)1). Źródła i relacje polskie oraz źródła i relacje żydowskie będą treścią kolejnych tomów tej serii wydawniczej. Publikowany te... More »


Beauvois Daniel, Polacy na Ukrainie 1831-1863

Polacy na Ukrainie 1831-1863

Szlacha polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie

Beauvois Daniel

„Za panowania króla Stanisława mieszkał ubogi szlachcic na Podolu”. Ilu ogółem mieszkało tam wtedy szlachciców, ubogich i majętnych? Nie wiem. Zapewne mniej więcej tyluż, co w dobie Powstania Listopadowego: 140 tysięcy. Dalszych 270 tysięcy mieszkało na Wołyniu i na Kijowszczyźnie. Trzydzieści lat później, wiek niespełna po czasach Beniowskiego, ostała się z tego na prawobrzeżnej Ukrainie tylko jedna szósta — około 70 tysięcy — a na Pod... More »


Polacy w Niemczech

Polacy w Niemczech

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Słowami Edmunda Osmańczyka: „I nie ustaniem w walce, silę słuszności mamy, i mocą tej słuszności - wytrwamy i wygramy” można trafnie określić oblicze emigracji polskiej w Niemczech. Wyjątkowość tego środowiska sprowadza się do jego nieprzerwanej walki o słuszne prawa na rzecz Polaków zamieszkałych w Niemczech. Walce tej towarzyszy przez cały czas siła wytrwania i nadzieja zwycięstwa. Emigracja polska w Niemczech, choć doczekała się wiel... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655]   Next   Last