Tatarzy Polscy - historia i kultura

Tatarzy Polscy - historia i kultura

Katalog wystawy 27 czerwcs - 30 września 2009

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie od kilku lat jest organizatorem spotkań poświęconych mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce. Było wiele przyczyn, dla których zdecydowaliśmy się na taką inicjatywę. Do podstawowych należała wciąż niewielka wiedza na temat mniejszości narodowych i etnicznych oraz nie w pełni jednoznaczny stosunek Polaków do nich, często oparty na obiegowych, niepotwierdzonych obie... More »


Bendza Marian, Tendencje unijne względem cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686

Tendencje unijne względem cerkwi prawosławnej...

rozprawa habilitacyjna

Bendza Marian

Praca dra Mariana Bendzy pt. "Cerkiew prawosławna w Rzeczypospolitej wobec unii 1674-1686" jest kolejną monografią pracowników naukowych Sekcji Prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dzieło ukazuje, w oparciu o cenne, często unikalne materiały źródłowe, sytuację Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie panowania króla Jana III Sobieskiego /1674—1696/, a zwłaszcza do czasu zawarcia Pokoju Grzymułtowskiego z Rosją, w któr... More »


Mironowicz Antoni, Teodozy Wasilewicz

Teodozy Wasilewicz

archimandryta słucki, biskup białoruski

Mironowicz Antoni

Teodozy Wasilewicz, archimandryta słucki, biskup białoruski, był jednym z ostatnich wielkich obrońców prawosławia w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVII wieku. Ten wybitny hierarcha prawosławny próbował zachować niezależność Kościoła prawosławnego od patriarchatu moskiewskiego. Walczył też o prawa swojej Cerkwi w Rzeczypospolitej. W okresie, kiedy większość biskupów opuściła kraj, a pozostali skłaniali się ku unii, Teodozy Wasilewicz zo... More »


Łosski Włodizmierz, Teologia Mistyczna Kościoła Wschodniego

Teologia Mistyczna Kościoła Wschodniego

Łosski Włodizmierz

Władimir Nikołajewicz Łosski (ur. 25 maja 1903 w Getyndze, zm. 7 lutego 1958, Paryż) – rosyjski filozof i teolog prawosławny działający na emigracji. Włodzimierz Łosski urodził się 26 maja 1903 w Niemczech, gdzie jego rodzice czasowo przebywali. Był trzecim z siedmiorga dzieci. Jego ojciec, Nikołaj Łosski był pracownikiem Uniwersytetu w Petersburgu, gdzie wykładał filozofię. Włodzimierz Łosski rozpoczął studia na petersburskiej uczelni,... More »


Terra Alba, II

Terra Alba

Homo venerius: Сексуальная прастора беларускай культуры

У другім томе “Terra Alba” - “Homo venerius: Сексуальная прастора беларускай культуры” ў шэрагу арыгінальных даследаванняў, публікацый археаграфічных крыніц. фальклорных тэкстаў і эпісталярнай спадчыны робіцца спроба прасачыць адлюстраванне ў беларускай культуры інтымных бакоў чалавечага жыцця на ўсім працягу існавання беларускага этнасу. Цытаванне і перадрукоўка археаграфічных крыніц і перакладаў толькі з дазволу МТ “Брама”. Усе правы ... More »


Terra Historica, 1/2002

Terra Historica

1/2002

Гісторыя грамадства шчыльна знітаваная з развіццём культуры, якая адлюстрроўвае ўзровень нацыянальнай, класавай, індывідуальнай свядомасці прадстаўнікоў чалавечай супольнасці. Рэлігія – адзін са стрыжняў духоўнага жыцця народа. Відавочна, што мова, на якой чалавек звяртаецца да Бога, накладае свой адбітак на светаўспрыманне і светаадчуванне людзей. У незалежных краінах у цэрквах і касцёлах мусіць гучаць уласная мова. Аднак са стратай дз... More »


Janowicz Sokrat, Terra incognita: Białoruś

Terra incognita: Białoruś

Janowicz Sokrat

Białoruś. Co czyta o niej Jaś i co będzie potem wiedział Jan? Dokładnie nic, niczym o Papuasach w Nowej Gwinei... Najogólniej mówiąc, jest to zasługa rosyjskiego imperializmu i polskiego etnocentryzmu. Wina w tym też i samych Białorusinów, którzy zamiast mieć to już dawno za sobą, dopiero teraz wybijają się na własne państwo, wychodzą na postrzegany horyzont. Nie jest to bowiem naród ledwie wykluwający się w Europie ojczyzn, lecz aż z t... More »


Test, 2/1995

Test

Pismo naukowe Wydziału Pedagofiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

2/1995

Otwartość na innych jest wartością bardzo istotną dla życia społecznego i człowieka jako jednostki. Wiąże się ona z przeświadczeniem o tym, że inny wzbogaca nas duchowo, a my możemy wzbogacić jego. Pojęcie to niesie z sobą konotacje dotyczące szanowania ludzkiej podmiotowości, szacunek dla drugiego człowieka, zaufanie do niego, rozumienie go, tolerancję. Pojęcie to wiąże się także z autokrytycyzmem i ludzką mądrością. Otwartość bowiem j... More »


The Ancient Names and Carle Cartographe of Byelorussia

The Ancient Names and Carle Cartographe of By...

A revised edition with 50 reproduction

The English term "White Russia" originated, most probably, from the Latin "Russia Alba" or "Ruthenia Alba" which is the literal translation from Slavonic "Byelaya Rus". ('ye' pronounced as in English 'yet' and 'u' as in 'rule'). The term "Russia" without any adjective but with its present meaning was unknown in English terminology until the beginning of the l8-th cen., and the territory now known as "Russia" was called "Muscovy" or "Mos... More »


Jučas Mečislovas, The battle of Grünwald

The battle of Grünwald

Jučas Mečislovas

Antra pataisyta Žalgirio mūšio jubiliejui skirto leidinio (2009) laida 1409–1411 m. Didysis karas ir jo kulminacija – Žalgirio mūšis – kilo tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybės bei Kryžiuočių ordino dėl jo kolonijinės ekspansijos į Rytus ir siekio užvaldyti Žemaitiją. Sąjungininkų pergalė Žalgirio lauke, netoli kryžiuočių sostinės Marienburgo, lėmė tai, kad Žemaitija buvo pripažinta Lietuvai. Žalgirio mūšis buvo katastrofa Ordinui, nužy... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655]   Next   Last