Knihanoša, 2

Knihanoša

Reference Catalogue for Books in Belarusian

2

In 2010 the Union of Belarusian Writers and the Baćkaščyna World Association of Belarusians organized the publication of a literary newsletter Knihanoša aimed at informing the readers about new books published by the independent publishing houses. The need for such a 'book' newsletter has been voiced by the various publishers, authors and readers alike. It is well-known how difficult it is to learn about new books on time. There are a l... More »


Knihanoša, 1

Knihanoša

Reference Catalogue for Books in Belarusian

1

In 2010 the Union of Belarusian Writers and the Baćkaščyna World Association of Belarusians organized the publication of a literary newsletter Knihanoša aimed at informing the readers about new books published by the independent publishing houses. The need for such a 'book' newsletter has been voiced by the various publishers, authors and readers alike. It is well-known how difficult it is to learn about new books on time. There are a l... More »


Malesińska Anna, Knyszyn w XVII w. - życie codzienne miasta

Knyszyn w XVII w. - życie codzienne miasta

Malesińska Anna

Mają oto Państwo przed sobą kolejną książkę wydaną w ramach serii Biblioteki Gońca Knyszyńskiego. To już siedemnasty tomik w ciągu dziesięciu lat. Książka Anny Malesińskiej w ramach Biblioteki Gońca jest pierwszą, która została napisana na Uniwersytecie - w istocie jest to praca magisterska, napisana zgodnie z metodologią badań historycznych. Jej wartość polega na tym, że autorka gorliwie przejrzała zarówno materiały źródłowe dotyczące ... More »


Chodorowski Edmund, Knyszyńskie szkice historyczne

Knyszyńskie szkice historyczne

Chodorowski Edmund

Knyszyn - Zamek swoje znaczenie niewątpliwie zawdzięcza Piotrowi Chwalczewskiemu - staroście knyszyńskiemu w latach 1552 - 1564. W czasie pobytu króla Zygmunta Augusta w Knyszynie, dwór królewski był bardzo liczny i potrzebował dużego zaplecza aprowizacyjnego. Poczatkowo obiekty gospodarcze były usytuowane przy dworze. Jednak wielkość potrzeb sprawiła, iż zaplecze gospodarcze przy dworze okazało się za małe i Piotr Chwalczewski zdecydow... More »


Litwiniuk J. Edyta, Kobiety Siedlec

Kobiety Siedlec

wybrane sylwetki

Litwiniuk J. Edyta

Z ogromną przyjemnością na kartach niniejszej książki przybliżamy Państwu sylwetki twórczyń w taki czy inny sposób związanych z Siedlcami. To one udowadniają, iż miastu temu wbrew opinii niektórych, daleko do kulturalnej pustyni. Co chwila dowiadujemy się o ich wystawach, o medalach zdobytych przez ich podopiecznych, o wydanych przez nich tomikach wierszy. Dziś przyszedł czas. by oddać im głos. by opowiedziały o sobie, o swojej twórczoś... More »


pdf
Arłou Uładzimier, Kochanek jej wysokości

Kochanek jej wysokości

Arłou Uładzimier

Kochanek jej wysokości to zbiór piętnastu opowiadań, esejów i nowel, powstałych w latach 1985-2004. Mistrzowsko skomponowane, nie pozbawione humoru, szczypty ironii i cienia smutku, są owocem refleksji nad światem i ludzką naturą wspartych niezwykłą zdolnością wnikliwej obserwacji życia. Ich autor, Uładzimier Arłou, jest jednym z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy białoruskich. More »


Kolory prawosławia

Kolory prawosławia = Colours of Orthodoxy = К...

Polska = Poland = Польша

The "Colours of Orthodoxy. Poland" is a presentation of the beauty and many colours of Orthodoxy in Poland captured by the lens of a camera. It is also a reason to remind ourselves that Orthodoxy has been constantly present in this land since the IX century. The origins of Orthodoxy in the southern parts of Poland are connected with the Christian mission of brothers Sts. Cyril and Methodius and their followers. The seeds that they sowed... More »


pdf
Czurak Maria, Komizm w białoruskiej prozie ludowej

Komizm w białoruskiej prozie ludowej

Czurak Maria

Celem niniejszej pracy jest określenie istoty komizmu w tekstach 'białoruskiej prozy ludowej. Służy temu analiza typologiczna wątków prowadzona w dwóch aspektach: ze względu na najbardziej popularne postaci komiczne oraz na środki wyrażania komizmu. Termin „proza ludowa" rozumiany jest jako nazwa nadrzędna do wszystkich gatunków folkloru z wyjątkiem utworów poetyckich, takich jak: pieśni ludowe, przyśpiewki i oracje. W jej zakres wchodz... More »


pdf
Koncentracja wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego

Koncentracja wojsk Wielkiego Księstwa Litewsk...

Grunwald 1410-2010

KONCENTRACJA WOJSK WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO GRUNWALD 1410-2010 TO PRZEDSIĘWZIĘCIE - ORGANIZOWANE Z OKAZJI 600. ROCZNICY JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH BITEW W HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY ZAMYSŁEM IMPREZY JEST, SPOTKACIE I PREZENTACJA GRUP REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ Z POLSKI, BIAŁORUSI I LITWY - MAJĄCE NA CELU f PRZEDE WSZYSTKIM PRZEDSTAWIENIE WAŻNEGO WYDARZENIA, JAKIM BYŁA KONCENTRACJA NA TERENIE DZISIEJSZEGO PODLASIA WOJSK WIELKIEGO K... More »


Maciuszko Janusz T., Konfederacja warszawska 1573 roku

Konfederacja warszawska 1573 roku

Geneza, pierwsze lata obowiązywania

Maciuszko Janusz T.

Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelnika monografie pt. "Konfederacja Warszawska 1573 roku. Geneza, pierwsze lata obowiązywania" pióra mgr. Janusza T. Maciuszki, pracownika naukowego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jest to praca magisterska Autora, pisana przy katedrze Teologii Historycznej CHAT pod kierunkiem ks. prof. dra Woldemara Gastpary'ego* kierownika katedry9 będąca podstawą uzyskania przez Autora w roku 1981 stopnia... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681]   Next   Last