Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne

Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2006

Рэдактар: Karwowska Halina, Andrzejewski Aleksander

Выдавец: Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Grodzieńskie Państwowe Historyczno-Archeologiczne Muzeum. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łodzkiego. Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały

Выдавецтва/ друкарня: EKO-press

ISBN: 83-87026-70-0

Катэгорыя: Гісторыя; Культура; Нумізматыка; Рэлігія

Copyright © 2006 Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1568]

Ziemie między Biebrzą na północy, Bugiem na południu, rzeką Śliną na zachodzie, a granicą państwową na wschodzie to część dzisiejszego - podlaskiego, która w okresie formowania się ośrodków państwowych. stanowiła tereny graniczne między Mazowszem na zachodzie. Wielkim Księstwem litewskim na wschodzie, a Jaćwieżą na północy. Są to ziemie, o które walczyli bojarzy litewscy i ruscy z książętami mazowieckimi. Podlasie i wschodnie Mazowsze z racji swego peryferyjnego położenia w stosunku do wielkich centrów naukowych Europy dość późno stało się interesującym terenem badań naukowych. XlX-wieczni badacze amatorzy i uczeni polscy czy rosyjscy poszukiwali tu albo śladów tajemniczego ludu — Jaćwingów, lub byli jak Sznajder czy Songin typowymi kolekcjonerami „rozkopywaczami" .

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)