Białorusini

Białorusini

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 2010

Рэдактар: Zaniewska Teresa

Выдавец: Sejm Przeczpospolitej Polskiej Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Выдавецкая сэрыя: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Выдавецтва/ друкарня: Wydawnictwo Sejmowe

Памеры: 176 s., 23 cm

ISBN: 978-83-7666-019-6

Катэгорыя: Этнаграфія; Гісторыя; Культура; Палітыка; Правы чалавека; Рэлігія; Грамадзтва

Copyright © 2010 by Kancelaria Sejmu

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2258], [2259]

Książka, którą przedstawiamy Szanownemu Czytelnikowi, jest pierwszym tomem nowej serii powstałej z inicjatywy Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Każdy z tomów będzie szczegółowo charakteryzował jedną mniejszość narodową lub etniczną w Polsce. Zaczynamy od Białorusinów. W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym1 wymienia się 9 mniejszości narodowych oraz 4 mniejszości etniczne. Ponadto ochroną objęty jest język regionalny kaszubski. Dlatego seria będzie liczyła — po doliczeniu Kaszubów —14 tomów. Bez wątpienia jest to zamierzenie bardzo ambitne, ale Komisja uznała, że popularyzowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce oraz o prawach tych społeczności jest działaniem koniecznym dla zachowania i rozwoju tożsamości środowisk mniejszościowych.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Czykwin Elżbieta, iałoruska mniejszość narodowa. Problem asymilacji w kontekście stygmatu społecznego

Kalina Jerzy, Białorusini w Polsce w prasie, radiu i telewizji (1956-2008)

Mironowicz Eugeniusz, Białorusini w Polsce (1919-2009)

Pawluczuk Konrad, Białoruskie amatorskie zespoły śpiewacze na Podlasiu po 1956 roku

Radziukiewicz Anna, Historia i kultura prawosławia

Romanowska Ewa, Szkoła białoruska w Polsce — od czasów II po III Rzeczpospolitą

Tomalska Joanna, Pejzaż wymarzony. Twórczość artystów białoruskich w Polsce po II wojnie światowej

Zaniewska Teresa, Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża". Biografia zbiorowa

Zaniewska Teresa, Poeci „Białowieży" na tle literatury polskiej i białoruskiej