Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 23

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

23

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2005

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецтва/ друкарня: Offset-Print, Białystok

Памеры: 271 s., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2005 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [466], [467]; EEDC — [3228]; MiOKB — [10531]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27, 0-85 743 50 22; E-mail: bzh@neostrada.pl; Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Na okładce: Bielsk Podlaski, ul. Brańska, 1912 r. Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* Bernacki Bartłomiej, Prasowa kampania propagandowa na rzecz kolektywizacji rolnictwa w zachodnich obwodach BSRR w latach 1939-1941 * Białokur Marek, Białorusini w myśli politycznej Joachima Bartoszewicza * Dmitruk Stefan, Recenzje, konferencje: Mironowicz Antoni, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, Białystok 2004 * Fionik Doroteusz, Kler parafialny Kościoła wschodniego w powiecie bielskim w 1816 roku * Gajdka Krzysztof, Nowe przyczynki do biografii Stanisława Kurosza, siedemnastowiecznego starosty Orli * Gierowska-Kałłaur Joanna, Recenzje, konferencje: Na marginesie recenzji Eugeniusza Mironowicza z pracy Joanny Gierowskiej-Kałłaur „Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 — 9 września 1920)” * Halczak Bohdan, Problemy narodowościowe na Białorusi i Ukrainie w XIX w. w podręcznikach do nauki historii szkół średnich w Polsce * Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Koncepcje programowe działaczy Obozu Zjednoczenia Narodowego Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego w kwestii białoruskiej * Kiryluk Marek, Uwarunkowania rozwoju ruchu białoruskiego w Polsce w latach 1981-2003 * Korzeniowski Mariusz, Białoruś i Białorusini na łamach prasy polskiej w Rosji w latach I wojny światowej * Mironowicz Antoni, Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIX wieku * Mironowicz Eugeniusz, Białorusini w polityce piłsudczyków w latach dwudziestych * Mironowicz Eugeniusz, Recenzje, konferencje: Alaksandr Wabiszczewicz, Aświeta u Z

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIX wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Mariusz Korzeniowski — Białoruś i Białorusini na łamach prasy polskiej w Rosji w latach I wojny światowej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Białorusini w polityce piłsudczyków w latach dwudziestych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Bartłomiej Bernacki — Prasowa kampania propagandowa na rzecz kolektywizacji rolnictwa w zachodnich obwodach BSRR w latach 1939-1941
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Tomasz Szczepański — Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji antykomunistycznej nurtu niepodległościowego (piłsudczykowskiego) w latach osiemdziesiątych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marek Kiryluk — Uwarunkowania rozwoju ruchu białoruskiego w Polsce w latach 1981-2003
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Krzysztof Gajdka — Nowe przyczynki do biografii Stanisława Kurosza, siedemnastowiecznego starosty Orli
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marek Białokur — Białorusini w myśli politycznej Joachima Bartoszewicza
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Пяткевіч — Станаўленне беларускай ідэі ў кантэксце культурнага руху ХІХ ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Эмануіл Іофе — Яўрэі Беларусі ў другой палове ХІХ стагоддзя
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Dariusz Tarasiuk — Polsko-rosyjska rywalizacja o oświatę na ziemiach białoruskich na przełomie XIX-XX wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Bohdan Halczak — Problemy narodowościowe na Białorusi i Ukrainie w XIX w. w podręcznikach do nauki historii szkół średnich w Polsce
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zbigniew Misiuk — Badania archeologiczne w Bielsku Podlaskim na ul. Poniatowskiego 14 przeprowadzone we wrześniu 2003 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Doroteusz Fionik — Kler parafialny Kościoła wschodniego w powiecie bielskim w 1816 roku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Joanna Januszewska-Jurkiewicz — Koncepcje programowe działaczy Obozu Zjednoczenia Narodowego Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego w kwestii białoruskiej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ібрагім Канапацкі — Ях’я Гембіцкі — лідэр адраджэння беларускіх татар (да 120-й гадавіны з дня нараджэння)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje, konferencje: У. Е. Снапкоўскі, Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў факультэтаў міжнародных адносін: У 2 частках, ч. 1, Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца XVIII ст., Мінск: БДУ, 2003 (Аляксандр Краўцэвіч) / Mironowicz Antoni, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, Białystok 2004 (Stefan Dmitruk) / Alaksandr Wabiszczewicz, Aświeta u Zachodniaj Biełarusi (1921-1939 hh.), Brest 2004 (Eugeniusz Mironowicz) / Ізноў пра пачаткі Белай Русі (Алесь Белы) / Na marginesie

Зьмест

Bernacki Bartłomiej, Prasowa kampania propagandowa na rzecz kolektywizacji rolnictwa w zachodnich obwodach BSRR w latach 1939-1941

Białokur Marek, Białorusini w myśli politycznej Joachima Bartoszewicza

Dmitruk Stefan, Recenzje, konferencje: Mironowicz Antoni, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, Białystok 2004

Fionik Doroteusz, Kler parafialny Kościoła wschodniego w powiecie bielskim w 1816 roku

Gajdka Krzysztof, Nowe przyczynki do biografii Stanisława Kurosza, siedemnastowiecznego starosty Orli

Gierowska-Kałłaur Joanna, Recenzje, konferencje: Na marginesie recenzji Eugeniusza Mironowicza z pracy Joanny Gierowskiej-Kałłaur „Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 — 9 września 1920)”

Halczak Bohdan, Problemy narodowościowe na Białorusi i Ukrainie w XIX w. w podręcznikach do nauki historii szkół średnich w Polsce

Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Koncepcje programowe działaczy Obozu Zjednoczenia Narodowego Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego w kwestii białoruskiej

Kiryluk Marek, Uwarunkowania rozwoju ruchu białoruskiego w Polsce w latach 1981-2003

Korzeniowski Mariusz, Białoruś i Białorusini na łamach prasy polskiej w Rosji w latach I wojny światowej

Mironowicz Antoni, Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIX wieku

Mironowicz Eugeniusz, Białorusini w polityce piłsudczyków w latach dwudziestych

Mironowicz Eugeniusz, Recenzje, konferencje: Alaksandr Wabiszczewicz, Aświeta u Zachodniaj Biełarusi (1921-1939 hh.), Brest 2004

Misiuk Zbigniew, Badania archeologiczne w Bielsku Podlaskim na ul. Poniatowskiego 14 przeprowadzone we wrześniu 2003 r.

Szczepański Tomasz, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji antykomunistycznej nurtu niepodległościowego (piłsudczykowskiego) w latach osiemdziesiątych

Tarasiuk Dariusz, Polsko-rosyjska rywalizacja o oświatę na ziemiach białoruskich na przełomie XIX-XX wieku

Белы Алесь, Recenzje, konferencje: Ізноў пра пачаткі Белай Русі

Іофе Эмануіл, Яўрэі Беларусі ў другой палове ХІХ стагоддзя

Канапацкі Ібрагім, Ях’я Гембіцкі — лідэр адраджэння беларускіх татар (да 120-й гадавіны з дня нараджэння)

Краўцэвіч Аляксандр, Recenzje, konferencje: У. Е. Снапкоўскі, Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў факультэтаў міжнародных адносін: У 2 частках, ч. 1, Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца XVIII ст., Мінск: БДУ, 2003

Пяткевіч Аляксей, Станаўленне беларускай ідэі ў кантэксце культурнага руху ХІХ ст.

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »