Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 27

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

27

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 2007

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Pawłowski Adam; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецтва/ друкарня: Offset-Print, Białystok

Памеры: 304 s., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2007 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [640], [641]; EEDC — [3232]; MiOKB — [10535]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27, 0-85 743 50 22; E-mail: bzh@neostrada.pl; Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku; Na okładce: Pasieka nauczyciela Grzegorza Hankiewicza, Rosochy k. Prużany, 1903 r. Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* In memoriam Marek Cabanowski (25.03.1935 — 19.01.2006) * Błaszczak Tomasz, Recenzje. Polemiki. * Czerniakiewicz Andrej, Raporty Romualda Ziemkiewicza z lat 1923-1925 * Matus Irena, Celestyn Bren — duchowny i etnograf * Mironowicz Antoni, Instrukcja dla posłów udających się na konwokację wileńską w 1615 roku dana * Mironowicz Antoni, Przynależność diecezjalna Brześcia do końca XVI wieku * Mironowicz Antoni, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce * Mironowicz Eugeniusz, Aresztowanie białoruskich oficerów w Wilnie w styczniu 1922 r. * Mironowicz Eugeniusz, Recenzje. Polemiki. * Pawluczuk Urszula, Skrócone prawidła życia klasztornego * Romanek Jacek, Prasowa kampania propagandowa na rzecz podniesienia sprawności fizycznej wśród obywateli zachodnich obwodów BSRR w latach 1939-1941 * Sawicki Marcin, Średnioszlachecka klientela Radziwiłłów nieświeskich w województwie mińskim w czasach saskich... * Śleszyński Kamil, Struktura zawodowa ludności Zabłudowa w XVII wieku na podstawie inwentarzy miasta * Szczepański Tomasz, Centra opozycji polskiej a pogranicza etniczne w latach 1980-1989 * Tsimbal Aleksander, Kościół prawosławny na Białorusi Zachodniej w latach 1939-1941 * Walczak Wojciech, Recenzje. Polemiki. * Белямук Міхась, Пячатка князя Усяслава Чарадзея * Грамыка Аляксандар, Гулецкі Дзьмітры, Псуцьцё рэгулярнае манэты ВКЛ Ягайлы ў 1388-1392 гадох * Грыцкевіч Валянцін, Барыс Каверда — забойца паўнамоцнага прадстаўніка С

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Пра зьмест 27. нумару Беларускага гістарычнага зборніка з праф. Яўгенам Мірановічам размаўляе Яраслаў Іванюк    play
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Przynależność diecezjalna Brześcia do końca XVI wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Kamil Śleszyński — Struktura zawodowa ludności Zabłudowa w XVII wieku na podstawie inwentarzy miasta
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marcin Sawicki — Średnioszlachecka klientela Radziwiłłów nieświeskich w województwie mińskim w czasach saskich...
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Міхаіл Кобрын — Беларускі нацыянальны рух: 1917-1921 гг.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Валянцін Грыцкевіч — Барыс Каверда — забойца паўнамоцнага прадстаўніка СССР у Польшчы Пятра Войкава (да 80-годдзя замаху)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Анатоль Трофимчик — Политика по реорганизации школы и антисоветские настроения в ней на территории, присоединенной в 1939-1941 гг. к БССР
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jacek Romanek — Prasowa kampania propagandowa na rzecz podniesienia sprawności fizycznej wśród obywateli zachodnich obwodów BSRR w latach 1939-1941
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Tomasz Szczepański — Centra opozycji polskiej a pogranicza etniczne w latach 1980-1989
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Міхась Белямук — Пячатка князя Усяслава Чарадзея
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандар Грамыка, Дзьмітры Гулецкі — Псуцьцё рэгулярнае манэты ВКЛ Ягайлы ў 1388-1392 гадох
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Irena Matus — Celestyn Bren — duchowny i etnograf
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Aresztowanie białoruskich oficerów w Wilnie w styczniu 1922 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Aleksander Tsimbal — Kościół prawosławny na Białorusi Zachodniej w latach 1939-1941
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Чыгрын — Вялікакракоцкая бібліятэка імя Янкі Купалы
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Instrukcja dla posłów udających się na konwokację wileńską w 1615 roku dana
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Urszula Pawluczuk — Skrócone prawidła życia klasztornego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Andrej Czerniakiewicz — Raporty Romualda Ziemkiewicza z lat 1923-1925
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях = Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis // НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А. Жлуткі. — Мінск: Тэхналогія, 2005. — 135 с., [16] арк. іл. (Альбіна Семянчук, Генадзь Семянчук)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Актавая кніга полацкага магістарата 1650 г.: зборнік дакументаў, выд. НАН Беларусі Інстытут гісторыі; склаў і падрыхтаваў да друку Максім Ю. Гардзееў, Мінск 2006, сс. 270, ілюстрацыі. Наклад 200 асобнікаў (Генадзь Семянчук)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Юры Грыбоўскі, Беларусы ў польскіх рэгулярных вайсковых фарміраваннях 1918-1945 гадоў, Санкт-Пецярбург 2006, сс. 732 (Eugeniusz Mironowicz)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Нарыс гісторыі Польскай Дзяржавы і Народа. Х-ХХІ стст., Варшава: Demart Sp. z o.o. 2006, сс. 308 (Анатоль Трафімчык)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, opr. V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys, R. Petrauskas, E. Raila, przekł. P. Bukowiec, B. Kolęba, B Piasecka, Kraków 2006, ss. 936 (Wojciech Walczak)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Stosunki polsko-białoruskie. Historia i współczesność II Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Białoruś: Polityka — Historia — Kultura, Toruń, 19-20 X 2006 (Tomasz Błaszczak)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... In memoriam Marek Cabanowski (25.03.1935 — 19.01.2006)

Зьмест

In memoriam Marek Cabanowski (25.03.1935 — 19.01.2006)

Błaszczak Tomasz, Recenzje. Polemiki.

Czerniakiewicz Andrej, Raporty Romualda Ziemkiewicza z lat 1923-1925

Matus Irena, Celestyn Bren — duchowny i etnograf

Mironowicz Antoni, Instrukcja dla posłów udających się na konwokację wileńską w 1615 roku dana

Mironowicz Antoni, Przynależność diecezjalna Brześcia do końca XVI wieku

Mironowicz Antoni, Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce

Mironowicz Eugeniusz, Aresztowanie białoruskich oficerów w Wilnie w styczniu 1922 r.

Mironowicz Eugeniusz, Recenzje. Polemiki.

Pawluczuk Urszula, Skrócone prawidła życia klasztornego

Romanek Jacek, Prasowa kampania propagandowa na rzecz podniesienia sprawności fizycznej wśród obywateli zachodnich obwodów BSRR w latach 1939-1941

Sawicki Marcin, Średnioszlachecka klientela Radziwiłłów nieświeskich w województwie mińskim w czasach saskich...

Śleszyński Kamil, Struktura zawodowa ludności Zabłudowa w XVII wieku na podstawie inwentarzy miasta

Szczepański Tomasz, Centra opozycji polskiej a pogranicza etniczne w latach 1980-1989

Tsimbal Aleksander, Kościół prawosławny na Białorusi Zachodniej w latach 1939-1941

Walczak Wojciech, Recenzje. Polemiki.

Белямук Міхась, Пячатка князя Усяслава Чарадзея

Грамыка Аляксандар, Гулецкі Дзьмітры, Псуцьцё рэгулярнае манэты ВКЛ Ягайлы ў 1388-1392 гадох

Грыцкевіч Валянцін, Барыс Каверда — забойца паўнамоцнага прадстаўніка СССР у Польшчы Пятра Войкава (да 80-годдзя замаху)

Кобрын Міхаіл, Беларускі нацыянальны рух: 1917-1921 гг.

Семянчук Альбіна, Семянчук Генадзь, Recenzje. Polemiki.

Семянчук Генадзь, Recenzje. Polemiki.

Трафімчык Анатоль, Recenzje. Polemiki.

Трофимчик Анатоль, Политика по реорганизации школы и антисоветские настроения в ней на территории, присоединенной в 1939-1941 гг. к БССР

Чыгрын Сяргей, Вялікакракоцкая бібліятэка імя Янкі Купалы

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »