Яновіч Сакрат, Пад знакамі Арла й Пагоні

Пад знакамі Арла й Пагоні

Яновіч Сакрат

Miejsce wydania: Крынкі

Data wydania: 2003

Redaktor: Баршчэўская Ніна

Opracowanie graficzne: Іванюк Яраслаў

Wydawca: Stowarzyszenie Villa Sokrates

Wydawnictwo/ drukarnia: Offset-Print, Białystok

Wymiary: 120 с., 21см

ISBN: 83-913706-3-1

Kategoria: Historia; Literatura piękna; Społeczeństwo

Copyright © 2003 by Stowarzyszenie Villa Sokrates

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); EEDC — biblioteka Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, ul. Nowy Świat 23/25 m. 30, Warszawa (egzemplarz papierowy); prywatny księgozbiór w Białymstoku (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [552], [706]; EEDC — [1136], [1136-2]

Sygnatura: X.2.JAN

Informacje uzupełniające: Упершыню з цыклям гутарак "Пад знакамі Арла й Пагоні" мелі магчымасьць пазнаёміцца Слухачы Беларускай Службы Радыё Палёнія ў 1992 годзе; спонсар Маршалкоўская Ўправа Падляшскага ваяводзтва; сардэчная падзяка Генадзю Сагановічу за дапамогу ў графічным афармленьні кніжкі

Sokrat Janowicz w książce „Pod znakami Orła i Pogoni” występuje jako naukowiec, badacz. Na początku autor podkreśla, że formowanie kultury białoruskiej rozpoczęło się w dawnych wiekach – w czasie istnienia Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz, później, Rzeczpospolitej. Twierdzenie, że naród białoruski jest młodszym bratem w „słowiańskiej wspólnocie”, powinno, zdaniem autora, budzić sprzeciw. Podczas formowania się etnosu i kultury białoruskiej, wpływ kultury rosyjskiej był w samej rzeczy minimalny. To formowanie odbywało się pod bezpośrednim wpływem kultury polskiej i ogólnoeuropejskiej. Dlatego w krótkich szkicach o poszczególnych faktach historycznych autor rozważa problem wzajemnego formowania i oddziaływania etnosów polskiego i białoruskiego. Bezsprzecznie praca Sokrata Janowicza ukazuje czytelnikowi rozwój kultury białoruskiej w kontekście europejskim i perspektywie historycznej. Książka „Pod znakami Orła i Pogoni” jest ważnym wkładem w rozwój świadomości narodowej, bez której niemożliwy jest rozwój cywilizacyjny.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Ад Аўтара.
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Гутаркі
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Праб­ле­мы бе­ла­ру­ска­га пра­ва­пі­су. Ні­на Бар­ш­чэў­ская
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Яновіч Сакрат, Мініяцюры

Мініяцюры

Яновіч Сакрат

Miniatury są jednym ze znaków rozpoznawczych twórczości Sokrata Janowicza. Te krótkie teksty, choć napisane zostały prozą, ze względu na swój liryzm, emocjonalność i niezwykłą językową harmonię oscylują na granicy poezji. W skondensowanej formie pisarz opowiada o odchodzącym świecie białoruskich wsi, o duchowej ojczyźnie, utracie i obowiązku pamiętania, posługując się mową, którą nazywa swoją religią. Tym samym zaklina je, niczym w krop... Więcej »


Яновіч Сакрат, Хатняе стагоддзе

Хатняе стагоддзе

Яновіч Сакрат

„Chatniaje stahodździe (Stulecie domowe) to książka – rozmyślanie, książka –kronika. Sokrat Janowicz, jak sam mówi, pisząc coś, nawraca, szlifuje każde słowo, każde zdanie tak, żeby nawet najkrótsza wypowiedź dawała pełny zespół obrazów, uczuć, poglądów. Nie marnuje słów, nie tworzy z nich długich opisów jakichś zjawisk. Stara się jednym- dwoma słowami trafnie dobranymi i doszlifowanymi przedstawić w pełni to, co siedzi w głowie, co gn... Więcej »


Яновіч Сакрат, Не жаль пражытага

Не жаль пражытага

Яновіч Сакрат

O minionych latach, o przeszłości i obecnym stosunku do swego życia opowiada Sokrat Janowicz w książce „Nie żal prażytaha”. Czasami łatwiej i prościej otworzyć duszę przed obcym, niż powiedzieć o drobnym zdarzeniu swoim bliskim. Sokrat Janowicz miał bardzo rzadką odwagę, opowiedzieć o swoim życiu całemu światu, o 50 latach twórczości, rok za rokiem, fakt za faktem. I choć nie wszystkie jego uczynki godne są chwały, to jednak nie ma do s... Więcej »


Яновіч Сакрат, Дзённікі

Дзённікі

(1995 – 2000)

Яновіч Сакрат

Wielu pisze dzienniki. Każdy chociaż raz w życiu postanawia zapisać na papierze myśli, które błąkają się w głowie, swoje przeżycia i przemyślenia. Szczególnie podzielić się z kartką papieru swoimi sekretami lubią dziewczynki. Ta młodzieńcza zabawa kończy się zazwyczaj razem z dzieciństwem i młodością. Dzienniki Sokrata Janowicza są kroniką wydarzeń, kroniką życia przesianą przez światopogląd autora. Obserwacje, rozmyślania, porównania... Więcej »


Яновіч Сакрат, Запісы веку

Запісы веку

Яновіч Сакрат

Як толькі перастаў я поўзаць малечаю па хаце i пачаў хадзіць, памятаю акно. Яно вабіла мяне святлом i таемнымі гукамі. Даставаўся я да яго з бядою, але неадступна. Ужо прадчуваў i нават разумеў, што свет не канчаецца ў сенях, i аднекуль заходзяць да нас людзі, цёткі з дарункамі цукеркаў. Мне вельмі хацелася ўбачыць — менавіта — адкуль яны i як; a яшчэ, якія ў ix хаты, бо чуў, што таксама маюць свае... Акно снілася. Тады я вылятаў цераз ... Więcej »


Яновіч Сакрат, Дзённікі

Дзённікі

(1987-1995)

Яновіч Сакрат

Як празаік С. Яновіч дэбютаваў у 1956 г. на старонках беларускага штотыднёвіка „Ніва”. Аўтар зборніка апавяданняўі мініяцюр „Загоны” (Беласток, 1969), аповесціпра К. Каліноўскага „Сярэбраны яздок” (Мн., 1978), кніг „Думкі пра аўтаномію” (Беласток, 1981), „Праваслаўная царква ў Беластоцкім краі і беларуская мова ў ім” (Нью-Йорк, 1984), „Самасей” (Мн., 1992), „Доўгая сьмерць Крынак” (Беласток; Бельск, 1993), „Лістоўе — лістове” (Беласток,... Więcej »


Яновіч Сакрат, Сцяна

Сцяна

Раман. Апавяданні

Яновіч Сакрат

Pisarz białoruski Sokrat Janowicz, który urodził się i żyje na Białostocczyźnie, znany jest ze swych opowiadań. Tu występuje jako autor powieści „Ściana”, wydanej w jednym tomie razem z opowiadaniami. Główny bohater powieści, Sumleniewicz, to człowiek, który poszukuje dobra. Szczerze wierzy też w zwycięstwo dobra nad złem. Może stąd nazwisko Sumleniewicz (po białorusku „sumlenny” - uczciwy, sumienny, rzetelny), że sumienie nie pozwal... Więcej »


Яновіч Сакрат, Лістоўе Listowie

Лістоўе Listowie

Яновіч Сакрат

Я свечкі запаліў, у пакоі цішыня велікодная. Бачу Бацьку... Крынкі халаднаногія! Іду ў даліну пачатку свайго — готыка дзяцінства на небакраі. На вашых выганах бесклапотнасці і ў вішнях радасці рэха загуляла са мною ў схованкі. Чырванею, засаромлены сталасцю. Крынкі вячэрнезвонныя! Кіра-пані хараством візантыйскім сваім не асудзіла мяне на будзённасць. Więcej »


Яновіч Сакрат, Доўгая смерць Крынак

Доўгая смерць Крынак

Апавяданьні, аповесьць

Яновіч Сакрат

W książce „ Douhaja smierć Krynak” (Długa śmierć Krynek) autor prorokuje śmierć swojej małej ojczyzny, prorokuje jej apokalipsę. Miejscowość Krynki, niewielkie miasteczko, które przylega do polsko- białoruskiej granicy, ma swoją długą i bardzo skomplikowaną historię. Dawniej żyli tu obok siebie Białorusini, Polacy, Żydzi i Tatarzy. Dzisiaj Żydów już nie ma, pozostały tylko pamiątki w postaci synagogi, kirkutu i fragmentów ludzkiej pamię... Więcej »


Яновіч Сакрат, Самасей

Самасей

Аповесць, апавяданні

Яновіч Сакрат

Andrzej Antoszka, inżynier z Białegostoku, jest bohaterem opowiadania „Samasiej”. Perypetie życiowe, pojmowanie świata przez pryzmat prostego człowieka, jego filozoficzne rozmyślania o sensie życia i istnienia ludzkości jako całości i każdego pojedynczego człowieka oddzielnie. Soczysty obrazowy język przykuwa do książki. Oprócz opowiadania tytułowego do książki weszło ponad sześćdziesiąt opowiadań z różnych lat. Gdyby próbować jednym sł... Więcej »