Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 33

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

33

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2010-06

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Wiesław Choruży, Doroteusz Fionik, Helena Głogowska, Sławomir Iwaniuk, Marzena Liedke - z-ca red., Oleg Łatyszonek, Dorota Michaluk - z-ca red., sekr. red., Eugeniusz Mironowicz - red., Małgorzata Ocytko, Anatol Wap

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2010 by Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [993.], [1007.]; EEDC — [3500]

Дадатковая даведка: Recenzenci: dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB, dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK; Skład: Adam Pawłowski; Korekta: Witalis Luba; Adres redakcji: 15-449 Białystok, ul. Proletariacka 11, tel. 85 744 61 11; E-mail: ebma@interia.pl; Zrealizowano: - dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, - przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, - przy pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku. Na okładce: Zburzona w 1938 r. cerkiew w Kryłowie Ipow. hrubieszowski), fotografia z archiwum ks. Atanazego Semeniuka.

Piotr Chomik — Święta Eufrozyna Połocka i początki monastycyzmu na ziemiach białoruskich # Jury Mikulski — Smoleński ośrodek latopisarski w latach 20-50. XV w. # Андрэй Самусік — Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне навукі і асветы беларускіх зямель з краінамі Заходняй і Цэнтральнай Еўропы ў XІV-XVІІІ стст. # Anna Pietryczuk — Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna na Chełmszczyźnie i południo-wym Podlasiu w 1938 r. # Eugeniusz Mironowicz — Funkcjonowanie podziemnej władzy sowieckiej na Białorusi w warunkach okupacji niemieckiej w 1941 r. # Marzena Jałoza — Białoruski ruch skautowski w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1951 # Antoni Mironowicz — Życie religijne prawosławnej emigracji białoruskiej po II wojnie światowej # Воробьев Александр — Поляки и выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории Беларуси # Оксана Харченко — Организация церковной жизни в Западной Беларуси (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.) # Віталь Гарматны — Заканадаўчае афармленне палітыкі польскіх улад (1919-1925 гг.) па насаджэнню вайсковага асадніцтва на землях Заходняй Беларусі # Roman Jurkowski — Polskie spory o Białorusi

artykuły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Piotr Chomik — Święta Eufrozyna Połocka i początki monastycyzmu na ziemiach białoru-skich
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jury Mikulski — Smoleński ośrodek latopisarski w latach 20-50. XV w.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Андрэй Самусік — Міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне навукі і асветы беларускіх зямель з краінамі Заходняй і Цэнтральнай Еўропы ў XІV-XVІІІ стст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Anna Pietryczuk — Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna na Chełmszczyźnie i południo-wym Podlasiu w 1938 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Funkcjonowanie podziemnej władzy sowieckiej na Białorusi w warunkach okupacji niemieckiej w 1941 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marzena Jałoza — Białoruski ruch skautowski w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1951
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Życie religijne prawosławnej emigracji białoruskiej po II wojnie światowej
komunikaty
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Воробьев Александр — Поляки и выборы во Всероссийское Учредительное собрание на территории Беларуси
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Оксана Харченко — Организация церковной жизни в Западной Беларуси (сентябрь 1939 — июнь 1941 гг.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Віталь Гарматны — Заканадаўчае афармленне палітыкі польскіх улад (1919-1925 гг.) па насаджэнню вайсковага асадніцтва на землях Заходняй Беларусі
źródła
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Roman Jurkowski — Polskie spory o Białorusi
recenzje, polemiki
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Iben Fonnesberg-Schmidt, Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254, Warszawa, b.r.w., ss. 264. (Oleg Łatyszonek)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... А. С. Кибинь, Ятвяги в Х-XI вв.: «балтское племя» или «береговое братство»?, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, 2008, № 2 (4), c. 117-132. (Генадзь Семянчук)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка, волковыского и обо-лецкого державцы М. В. Клочко. 1533-1540 (Литовская метрика. Книга № 228. Книга судных дел № 9), [публикацию подготовили В. А. Воронин, А. И. Груша, И. П. Старо-стина, А. Л. Хорошкевич; ответственные редакторы А. Л. Хорошкевич, Г. Я. Голенченко], Москва 2008, 525 с. (Альбіна Семячук)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Вольга Папко, Род Дзяконскіх і іх маёнткі на Брэстчыне ў ХІХ-ХХ стст., Брэст 2009, 232 с. Наклад 170 асобнікаў. (Дзмітры Краснапецаў)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Карпюк, Развітанне з ілюзіямі. Эсе, апавяданні, дзённікі, Гародня — Уроцлаў 2008, 407 с. (Павел Габрусевіч)

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »