Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 34

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

34

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2010-12

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Wiesław Choruży, Doroteusz Fionik, Helena Głogowska, Sławomir Iwaniuk, Marzena Liedke - z-ca red., Oleg Łatyszonek, Dorota Michaluk - z-ca red., sekr. red., Eugeniusz Mironowicz - red., Małgorzata Ocytko, Anatol Wap

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

ISSN: 1232-7468

Copyright © 2010 by Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); EEDC — бібліятэка Усходнеэўрапейскага дэмакратычнага цэнтру, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); прыватны кнігазбор у Беластоку (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1006.], [1410.]; EEDC — [3501]; MiOKB — [10754]

Андрэй Мяцельскі, Пачаткі Нясвіжа # Jarosław Nikodem, Długosz o początkach związku polsko-litewskiego. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem krewskiego„applicare” # Аляксандр Радзюк, Паўстанне 1830-1831 гг. на Гродзеншчыне: ход, задушэнне, наступствы # Tatiana Lisowska, Początek drogi: powstawanie późnych ru­chów protestanckich na Białorusi Zachodniej w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku # Анатоль Трафімчык, Ідэйнае i палітычнае змаганне за Палессе ў першай палове ХХ ст. # Eugeniusz Mironowicz, Antykomunistyczne podziemie i Bia­łorusini na Białostocczyźnie w latach 1944-1948. Pamięć, mi­tologia, historia # Сяргей Чыгрын, Ігар Бурсевіч: следам за бацькам # Jan Tęgowski, Przyczynek źródłowy do dziejów dóbr Miadzioł, Kobylnik w powiecie oszmiańskim

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Змест / Spis treści
artykuły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Андрэй Мяцельскі, Пачаткі Нясвіжа
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jarosław Nikodem, Długosz o początkach związku polsko-litewskiego. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem krewskiego„applicare”
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандр Радзюк, Паўстанне 1830-1831 гг. на Гродзеншчыне: ход, задушэнне, наступствы
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Tatiana Lisowska, Początek drogi: powstawanie późnych ru­chów protestanckich na Białorusi Zachodniej w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Анатоль Трафімчык, Ідэйнае i палітычнае змаганне за Палессе ў першай палове ХХ ст.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz, Antykomunistyczne podziemie i Białorusini na Białostocczyźnie w latach 1944-1948. Pamięć, mitologia, historia
materiały biograficzne
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Чыгрын, Ігар Бурсевіч: следам за бацькам
komunikaty
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Jan Tęgowski, Przyczynek źródłowy do dziejów dóbr Miadzioł, Kobylnik w powiecie oszmiańskim
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Дзмітры Кузьма, Роля Супрасльскага духоўнага вучылішча i Літоўскай духоўнай семінарыі ў фарміраванні поглядаў Міхаіла Каяловіча
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Алена Дзмітрук, Праект Беспартыйнага блока супрацоўніцтва з урадам па арганізацыі сельскагаспадарчай працы ўрада ў Палескім ваяводстве
recenzje, polemiki, informacje bibliograficzne
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Katarzyna Błachowska, Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1596 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku, Warszawa 2010, ss. 410. (Antoni Mironowicz)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ukraina Lithuanica. Студії з історії Великого князівства Литовського, т. 1, Київ, Інститут історії Украіни НАН Украіны, 2009, 224 с. (ГенадзьСемянчук) // Андрэй Унучак, „Наша Ніва " i беларускі нацыянальны рух (1906-1915 гг.), Мінск: Беларуская навука, 2008, 186с. (Дзмітры Краснапеўцаў)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Захар Шыбека, Гарадская цывілізацыя: Беларусь i свет, Вільня 2009, 372с. (Іна Соркіна)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 710. (Eugeniusz Mironowicz)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939, Lublin 2010, ss. 630. (Antoni Mironowicz) // Roman Drozd, Bohdan Halczak, Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921-1989, wyd. Ukraińskie Towarzystwo Historyczne, Zielona Góra, Słupsk 2010, ss. 208. (Eugeniusz Mironowicz)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia nad zagadnieniem, Warszawa 2009, wyd. IPN, ss. 340. (Tomasz Szczepański) // Візіты уніяцкіх цэркваў мінскага i навагрудскага сабору 1680-1682 гг. Зборнік дакументаў, укладальнік Д. В. Лісейчыкаў, Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Мінск 2009, 270 с (Witold Bobryk)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 1. wyd. Centrum Badań Europy Wschodniej na UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010, ss. 551, streszczenia w j ęzyku angielskim. (Mateusz Przybysz)

Варта пазнаёміцца:

pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 52

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

52

Евгений Анищенко — Демаркация границы первого раздела Речи Посполитой с Российской империей в 1775 году # Sławomir Karp — Pauperyzacja szlachty grodzieńskiej w I połowie XVIII w. na przykładzie Karpiów z Brzostowicy Małej (Drewnianej) # Аляксей Ластоўскі — Расавыя ідэі ў беларускім нацыяналізме пачатку ХХ ст. # Вольга Бароўская — Польска- савецкае супрацьстаянне кастрычніка 1920 г.: ад вайны да міру # Анатоль Трафімчык — Стыхійна-бытав... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 51

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

51

Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие революции 1917 года: почему Российская Федерация и Республика Беларусь отметили юбилей различно # Мікола Мязга — Узнікненне польска-... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 50

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

50

Marcin Mironowicz, Szkoły brackie w Słucku w XVI-XVIII wieku # Ігор Срібняк — Білорус з українським світоглядом (формування національної ідентичності невідомого автора віршованого щоденника у таборі полонених українців Раштат, 1915-1917 рр.) # Віталь Карнялюк — Магчымасці БНР у правядзенні міг- рацыйнай палітыкі (1918-1921 гг.) # Сяргей Токць—Беларуска-літоўская партызанка ў Гродзен- скім павеце Беластоцкага ваяводства ў 1922-1923 гг. #... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »